Розрахунок показників рентабельності підприємства

Вивчення продуктивності діяльності підприємства не може бути без урахування показників рентабельності, які відображають прибуток діяльності або як його називають економічну ефективність. Цей показник демонструє те, наскільки продуктивно в організації застосовується існуючі економічні, природні та фінансові ресурси, трудові. Рентабельність є основним критерієм ефективності роботи для некомерційних напрямків, що стосується комерційних структур, то тут важливі чисельні визначення, уважно і точно прораховані. Так що їсть багато видів рентабельності, а саме: рентабельність продукції, рентабельність активів, рентабельність виробництва. Для кожного з виду є своя формула, за допомогою, якої можна розрахувати рентабельність. Можна ці дані зіставити з показниками коефіцієнта корисної дії (ККД), співвідношенням серед витрат і отриманої в результаті прибутком (відношення витрат до доходів). Підприємство, яке за підсумками звітності приносить прибуток і є рентабельним. Дані про рентабельність потрібні для втілення фінансового аналізу діяльності, визначення її вразливих сторін, розподіл і виконання заходів з підйому ефективності виробництва.

Рентабельність ділять на кілька видів, які ґрунтуються на витратному підході, ресурсному або кваліфікуючою прибутковість реалізації підході. Різні види розрахунку рентабельності користуються все можливими бухгалтерськими даними, такими як собівартість продукції, чистий дохід, управлінських або комерційно витрат, дохід від реалізації. Рентабельність основної діяльності. Належить до витратного виду, визначає ефективність збутової робіт і основну діяльність компанії. Можливо зробити оцінку, що купується на 1 витрачений рубль обсягу доходу, враховуються витрати, пов’язані з реалізацією профільних товарів і виробництвом.

Обчислюються і співвідношення серед прибутку від продажів, і сума собівартості продукції, а в неї водять: – Собівартість комерційних витрат; – Собівартість проданих робіт, послуг і продукції; – Собівартість управлінських витрат. Визначає можливість організації автономно покривати витрати прибутком. Розрахунок рентабельності компанії використовується для оцінки ефективності її роботи, розрахувати можна за формулою: Род = Прп/3, Прп – отримана від реалізації прибуток. З – затраты.

При розрахунках не враховується час, що минув серед реалізації та виробництвом. Рентабельність оборотних активів. Рентабельність оборотних активів показує дохід, що отримується підприємством з усіх вкладених в оборотні активи, рубля і показує ефективність споживання цих активів. Встановлюється як співвідношення серед чистим прибутком або прибутком, що залишився після оподаткування та оборотними активами. Даний показник призначений для відображення можливостей підприємства з надання необхідного обсягу доходу в ставленні до використовуваних засобів обігу, чим вище це значення, тим засоби обороту використовуються продуктивніше. Ro? щ = CP / Оа. Робщ – рентабельність загальна. Чп – чистий прибуток Оа – оборотні активи, їх вартість.

Внутрішня норма рентабельності. Умова, що використовується для обчислення продуктивності інвестицій, даний показник допускає оцінити доцільність вкладень грошей в інвестиційні проекти і показує певну ставку дисконту, де чиста вартість коштів, буде дорівнює нулю в майбутньому. Тут розуміється найменша норма рентабельності, коли досліджуваний інвестиційний проект передбачає, що потрібна по мінімуму норма доходу або ціна капіталу підприємства буде вище мінімального показника внутрішньої рентабельності. Цей метод розрахунку досить таки складний і пов’язаний кропіткими розрахунками, неточності, припущені під час розрахунку, можливо приведуть до невірних результатів в кінці. А також при розгляді інвестиційних проектів враховується і такі критерії, як валова рентабельність. Саме на базі розрахунку приховані норми рентабельності організація робить рішення інвестиційного спрямування.

Рентабельність основних засобів. Факт прибутку, як безумовний показник, іноді дає можливість отримати вага огляд на ефективність роботи організації. Для точного показника аналізуються відносні, які показують продуктивність конкретних ресурсів. Рух роботи певних підприємств залежить від деяких базових засобів, так що для загального збільшення ефективності діяльності, потрібно підрахувати і рентабельність основних засобів за формулою: РОС = Чп/Ос РОС – це рентабельність основних засобів Чп – чистий прибув Ос – основні засоби та вартість. Показник дозволяє зрозуміти, яка частина ПП доводиться на одиницю ОС підприємства Розрахунок рентабельності продажів. Коефіцієнт, що відображає чистий прибуток в загальному доході, показує матеріальний результат діяльності.

Матеріальним підсумком в розрахунках можуть бути будь-які показники доходу, що призводить до наявності пари варіантів показника, а саме рентабельність реалізації за валовим прибутком, операційна рентабельність і по чистому прибутку. Поріг рентабельності. А також його називають критичний обсяг виробництва. При такому рівні ділової діяльності організації, де сумарні витрати і сумарний дохід дорівнює один одному і можливо дізнатися запас фінансової міцності компанії розрахувати за формулою: PR = PZ / KVM ПР – поріг рентабельності ПЗ – постійні витрати Квм – коефіцієнт валової маржі Але КВМ вираховується за іншою формулою ВМ = В – ЗПР. ВМ – валовая маржа В – виручка ЗПР – змінні витрати KVM = VM / V Організація несе втрати при обсязі продажів менше порога рентабельності і отримує прибуток, у разі, коли цей показник більше порога. Потрібно підкреслити, що при збільшенні обсягу продажів постійні витрати на одиницю продукції знижуються, але змінні залишаються незмінними. Рентабельність витрат.

Встановлюється окупність витрачених на виробництво коштів, дохід показує, придбану з усіх вкладень у виробництво. Застосовується для оцінки продуктивності витрат. Такі показники розраховуються за формулою: РЗ = ДР/П РЗ – рентабельность затрат, Др – декапіталізірованние витрати П – прибуток. Потрібно підкреслять, то що розрахунок показників рентабельності витрат, показує виключно ступінь окупності витрат, витрачених на певні напрямки, але не відображає повернення від вкладених коштів, але це вже завдання показників рентабельності активів.

Залишити відповідь