Поняття балансового прибутку підприємства та її аналіз

Введення – загальне поняття про балансового прибутку підприємства. Господарське функціонування компанії націлене на прибуток з усіх можливих джерел. Підсумком наявних видів діяльності за результатами матеріального періоду і є балансовий прибуток. Розберемося більш детально і дізнаємося визначення терміна балансовий прибуток підприємства. Загальний сумарний дохід компанії від продажу продукції і прибутку, що не взаємодіє з основною діяльністю, придбана в якийсь період, зазначений у зовнішній звітності з фінансів – це і є балансовий прибуток.

Введення – загальне поняття про балансового прибутку підприємства. Господарське функціонування компанії націлене на прибуток з усіх можливих джерел. Підсумком наявних видів діяльності за результатами матеріального періоду і є балансовий прибуток. Розберемося більш детально і дізнаємося визначення терміна балансовий прибуток підприємства. Загальний сумарний дохід компанії від продажу продукції і прибутку, що не взаємодіє з основною діяльністю, придбана в якийсь період, зазначений у зовнішній звітності з фінансів – це і є балансовий прибуток. Розмір даного показника залежить від уподобань облікової політики, нормативні документи надають право суб’єктам самим вибирати методи впливу на створення фінансового результату шляхом вибору способів обліку.

Продаж товарів передбачає реалізацію виготовленої продукції натурально речового виду, надання послуг і здійснення послуг. Дохід від продажу товару відображає чистий дохід компанії, інші компоненти балансового прибутку, швидше за все показують перерозподіл прибутку, зроблених раніше під час ведення господарської діяльності. Виходить балансовий прибуток – це кінцевий результат на основі бух. обліку, створення по завершенню місяця, оцінки статей балансу, року або кварталу. Аналіз балансового прибутку Аналіз ґрунтується з оцінки побудови плану по результату і в порівнянні з минулим звітним періодом. Дається загальна і складова оцінка, в складовою робиться аналіз складових частин зазначеної прибутку за елементами.

Ключові завдання аналізу балансу це: – Виявлення не сильно областей господарської діяльності, збиткових моментів. – Визначити факти і причини невиконання плану доходу – Розкрито причини утворення джерел збитків – Складання переліку резервів для подальшого зростання прибутку або зниження збитків. У роботі аналізу вивчають структуру балансового прибутку, її зміст, швидкість виконання плану під час звітного періоду. При ознайомленні з показниками швидкості виконання, беруть до уваги чинники інфляції зміни її результату, прибуток змінюють на індекс середньо виміряного зростання цін товару по галузі, а собівартість проданої продукції, послуг, робіт, часто знижують на різницю цін задіяних ресурсів для виробництва і спожитих цін за період аналізу. Склад балансового прибутку Є 3 критерію з яких складається балансовий прибуток. – Збиток / прибуток від зовні реалізаційних операцій – Збиток / прибуток від іншої реалізації – Збиток / прибуток від продажу продукції Прибуток (збиток) від продажу продукції, є основним з усього переліку, його питома вага в структурі балансу в середньому більше 85%. Створення показника взаємодіє з властивостями процесу господарської діяльності. Наприклад, в торговій компанії, від послуг збуту і постачання прибуток дорівнює валовому прибутку від реалізації продукції і обчислюється як різниця серед продажною і купівельною ціною проданих товарів.

Що стосується будівельних фірм, то вони мають право показувати прибуток лише після укладення документів, які підтверджують прийняття роботи замовником. Цикл виробництва можливо буде перевершувати період звітності за термінами, а за фактичною собівартістю визначається прибуток. Прибуток (збиток) іншої або іншої реалізації передбачає матеріальний результат від торгівлі рухомого та нерухомого майна, списання їх з балансу організації. Так само в цей вид можна включити реалізацію сировини, палива, активів не мають матеріальної цінності, основних фондів.

Списків зовні реалізаційних операцій містить: підсумок фінансових вкладень, прибуток від здачі майна в оренду, сальдо отриманих і сплачених неустойок, штрафів і пені, різниця курсу валют, виявлені недостачі або переоцінки активів, судові витрати. Формула балансового прибутку Розраховується балансовий прибуток за формулою – БП = ПРП + ППР + ППО БП – це балансовий прибуток / збиток ПРП – прибуток від іншої реалізації ППО – прибуток позареалізаційних операцій Знаком «-» позначається збиток при розрахунку показника. А прибуток / збиток від продажу товару або послуг обчислюється за формулою: ПРП = ВД – 3РП – Н, Це означає, що ВД – валовий дохід від продажу продукції 3РП – витрати на реалізацію і виробництво Н – сума всіх податків, а також податок на додану вартість, акцизи на деякі види товарів, тарифи експорту. Прибуток / збитки розраховують від іншої реалізації за формулою: ППР = ВР – (РР + ОС) ВР – виручка від реалізації актів організації (сировина, матеріали, основні фінанси) PP – витрата на реалізацію (становить в собі витрати на рекламу, кошти на транспортування, демонтаж-монтаж) ОС – це залишкова вартість (розраховується для основних засобів як відмінність серед накопиченим зносом і первісною вартістю) Розрахунок балансового прибутку За представленими раніше формулами розраховується балансовий прибуток організації. Дохід від продажу товару визначається як відмінність серед собівартості компанії і прибутку без урахування податку.

До утворення збитків призводить підвищення показників всієї собівартості над сумарною прибутком. Валовий прибуток визначає матеріальний результат господарської діяльності організації, показує закінчення виробничого періоду, повернення фінансів, вкладених у виробництво і старт нового обороту. Виручка становить в собі фінанси, що надійшли всі можливими способами – касова готівка, на рахунку організації в банківських підприємствах. Витрати на виробництво проданих товарів, послуг, робіт поєднуються в сукупності всіх витрат: виплати зарплати, вартість сировини і матеріалів, накладних витрат на утримання обслуговуючих і керуючих співробітників, оренда приміщень, ремонт, технічне оформлення діяльності, комунальні послуги. Висновок.

Фундамент для розвитку економіки підприємства є прибуток. Коефіцієнт балансового прибутку застосовується для оцінки підсумків фінансової і виробничої діяльності суб’єкта господарювання, результатпродуктівності роботи організації за певний період, визначає наступні шляхи розвитку Підприємство може змінювати або коригувати потрібні обсяги виготовленої продукції, роботи, її якість, послуги, визначати слабкі місця адміністративної служби та збутової, все це за допомогою балансу прибутку. Прибуток дає право виконувати зобов’язання перед банками, бюджетом, контрагентами, що означає гарантію для кредиторів або передбачуваних клієнтів.

Залишити відповідь