Як знайти і розрахувати прибуток від реалізації

12.04.2017 - 07:54 | Категорія: Питання по бізнесу

Сьогодні всі хочуть отримувати якомога більше і будь-яка компанія прагне отримати максимум грошей. Вона виступає свого роду гарантією подальшого розвитку компанії. Адже саме накопичення прибутку є надежнимпомощніком в подоланні можливих наслідків ризику, пов\’язаного з реалізацією робіт, Послуг і товарів. Такого роду накопиченням може бути, наприклад, резервний фонд.Сьогодні всі хочуть отримувати якомога більше і будь-яка компанія прагне отримати максимум грошей. Вона виступає свого роду гарантією подальшого розвитку компанії. Адже саме накопичення прибутку є надежнимпомощніком в подоланні можливих наслідків ризику, пов\’язаного з реалізацією робіт, Послуг і товарів. Такого роду накопиченням може бути, наприклад, резервний фонд.

Як розрахувати прибуток від реалізації.

Весь дохід компанії залежить від того, як добре вона здійснює свої завдання. Прибуток можна отримувати будь-яким видом діяльності (не забороненої законодавством РФ). Кожна організація повинна мати свій статут, де прописано який вид діяльності здійснює і які завдання поставлені

Прибуток від реалізації продукції ми можемо отримати в такий спосіб:

Пр (прибуток від реалізації) = В (показник виручки від продажу продукції) – Себ підлогу (повна собівартість проданої продукції).

Тобто, ми можемо сказати, що прибуток від реалізації продукції є різницею між показником виручки готової продукції та її повної собівартості.

Існує й інший спосіб отримання показника прибутку від реалізації:

Пр = Ц (ціна однієї одиниці продукції) х Vр (обсяг проданої продукції) – Себ = Vр х (Ц – СебД). СебД – повна собівартість однієї одиниці продукції.

Ми можемо зробити висновок, що факторами першого порядку, які надають найбільший вплив на такий фінансовий результат як прибуток від реалізації продукції є:
1) Собівартість однієї одиниці готової продукції.
2) Обсяг реалізації.
3) Ціна одиниці готової продукції.
4) Асортиментні зрушення в складі готової продукції.

Крім вищезгаданого фінансового результату, який має назву прибутку від реалізації продукції, ми можемо дізнатися показник прибутку від реалізації основних засобів і іншого майна підприємства. Прибуток від реалізації основних засобів і іншого майна не пов\’язана з основними формами діяльності підприємства. Вона являє собою суму отриманих доходів від іншої реалізації, наприклад, продаж на сторону будь-яких видів майна, що значиться на балансі фірми.

Як знайти прибуток від реалізації.

Прибуток від реалізації продукції – один з основних показників фінансових результатів господарської діяльності організації. Як правило, підсумки роботи компанії підводяться щоквартально (після складання бухгалтерської звітності). Але підприємство може встановити правило підраховувати прибуток від реалізації і щомісяця.

Вам понадобятсяданние про себе вартості (такі дані про бухгалтерський облік про виручку від реалізації і витрати на виробництво і реалізацію).

Першим кроком порахуйте виручку від реалізованої продукції, зроблених робіт і також послуг, які були надані за певний термін. Потім знайдіть рахунок 010 «Виручка від продажу» (З урахуванням вирахування ПДВ). Для визначення виручки за будь-який місяць візьміть підсумкової суми обороту по кредиту рахунку 90.1 «Продажі».З цієї цифри ви повинні відняти дані про ПДВ, отриманого з покупців (підсумковий оборот за дебетом рахунка 90.3 «ПДВ»).

Далі вам потрібно знайти собівартість проданих товарів, робіт, продукції, послуг. У Звіті про прибутки і збитки – це цифра по рядку 020 «Собівартість» (обороти за дебетом рахунка 90.2 «Собівартість»). Також, вам потрібно визначити комерційні та управлінські витрати (рядок 030 і 040 в звіті про прибутки і збитки). Сума комерційних витрат – це оборот за дебетом рахунка 44 «Витрати на продаж». І нарешті, вам потрібно дізнатися про Управлінських витратах за період, які виражаються сумою за дебетом рахунка 26 «Загальногосподарські витрати».

Формула прибутку від реалізації за період:

П = В – З – КР – УР,
де: В – виручка від реалізації товарів,
С – собівартість реалізованих товарів,
КР – комерційні витрати, УР – управлінські витрати. Отже, прибуток від реалізації можна визначити, обчисливши різницю між виручкою від продажу (за мінусом ПДВ), собівартістю реалізованих товарів, комерційними та управлінськими витратами.

Читайте також:

Залишіть коментар

Вам необхідно залоґуватися для написання коментарів.