Пасивні і активні операції комерційних банків

31.08.2016 - 20:33 | Категорія: Питання по бізнесу

Діяльність, пов’язана з формуванням ресурсів з власних і залучених активів називається пасивними операціями банків. Дії, пов’язані з розміщенням коштів з кредитування та інвестицій називаються активними операціями банку. Вони є взаємозалежними за рахунок неможливості існування активних операцій без пасивних. Банк має ресурси в межах володіння пасивами. Саме тому найважливішим завданням банку стає швидке залучення коштів за вигідними відсотками на ринку.

Пасивні операції, завдяки яким формуються ресурси складаються виходячи з таких операцій:Діяльність, пов’язана з формуванням ресурсів з власних і залучених активів називається пасивними операціями банків. Дії, пов’язані з розміщенням коштів з кредитування та інвестицій називаються активними операціями банку. Вони є взаємозалежними за рахунок неможливості існування активних операцій без пасивних. Банк має ресурси в межах володіння пасивами. Саме тому найважливішим завданням банку стає швидке залучення коштів за вигідними відсотками на ринку.

Пасивні операції, завдяки яким формуються ресурси складаються виходячи з таких операцій:

Прийом грошових вкладів,

Формування власного капіталу за рахунок резервного фонду, статутного капіталу і нерозподіленого прибутку,

Випуск цінних паперів (векселів, облігацій),

Отримання кредитів від сторонніх фінансових установ в тому числі і державні позики.

Основна потреба банку в фінансах формується за рахунок залучених коштів. Пасивні рахунки складаються їх власного і залученого капіталів, а також позикових коштів. На цих рахунках можна побачити депозити, кредиторську заборгованість, фонди та залучені активи.

Сальдо пасивного рахунку збільшується за рахунок збільшення приходу коштів і зменшується в разі захоплення витрат. Наприклад, внесок в банк складе двісті тридцять тисяч рублів, потім була проведена видача коштів в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, отже, залишок по рахунку буде двісті десять тисяч.

Читайте також:

Залишіть коментар

Вам необхідно залоґуватися для написання коментарів.