Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

20.07.2016 - 06:52 | Категорія: Питання по бізнесу

Раціональне використання оборотних фондів призведе підприємця до успіху. У процесі економічного аналізу оборотних коштів можна виявити резерви підвищення ефективності виробництва, виявити проблемні місця в стратегії компанії, які можуть призвести до збитків.

Важливість коефіцієнта оборотності оборотних коштів підтверджується рекомендацією Міністерства Фінансів РФ про таке розрахунку і докладному аналізі.Раціональне використання оборотних фондів призведе підприємця до успіху. У процесі економічного аналізу оборотних коштів можна виявити резерви підвищення ефективності виробництва, виявити проблемні місця в стратегії компанії, які можуть призвести до збитків.

Важливість коефіцієнта оборотності оборотних коштів підтверджується рекомендацією Міністерства Фінансів РФ про таке розрахунку і докладному аналізі.

розрахунок коефіцієнта

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів відображає, який обсяг прибутку від реалізації товарів припадає на 1 рубль оборотних фондів. Таким чином, він є показником раціонального та інтенсивного використання ресурсів компанії.

Ми отримуємо коефіцієнт за такою формою:

Коб (коефіцієнт оборотності) = РП (обсяг реалізованої продукції) / СО (середня вартість оборотних коштів за певний період).

Звідки взяти ці дані? Їх джерелом, як і завжди, є бухгалтерський облік. Тобто, вам знадобляться: бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки за потрібний період часу. Зазвичай в компанії аналізують дані за останні 12 місяців, відповідно, показники беруться з річної звітності.

РП (обсяг реалізованих товарів) – показник Звіту про прибутки і збитки по рядку 10. Ця сума надає інформацію про виручку від реалізації товарів або послуг.

СО (середня вартість оборотних коштів) ми отримуємо таким чином:

CO = (CO + CO жебракувати) / 2.

СО поч – вартість оборотних коштів на початок періоду.

СО кін – вартість оборотних коштів на кінець розглянутого періоду.

Всі вищезгадані дані беруться з бухгалтерського обліку, в розділі «Оборотні активи». Там відображаються показники грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень, запасів підприємства і т. п.

Від чого залежить коефіцієнт оборотності оборотних активів?

Лідером за величиною коефіцієнта оборотності оборотних коштів є торгові підприємства. На коефіцієнт впливає, перш за все, спрямованість діяльності організації. Наприклад, бізнес в галузях культури або науки не мають такого високого показника, як у випадку з торгівлею. З цієї причини варто порівнювати і аналізувати дані підприємств, які характеризуються однотипним видом діяльності.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів залежить від таких факторів як:

Вид сировини

Темп і обсяг продуктивності

Кваліфікація працівників

Сфера діяльності підприємства

Аналіз коефіцієнта оборотності оборотних активів

Діяльність організації може вважатися прибутковою тоді, коли коефіцієнт – більше 1. Якщо ж коефіцієнт перевищує значення 1.36, то можна говорити про те, що підприємство веде правильну економічну політику і стрімко розвивається. І краще відстежувати зміна показника за таблицями.

Зростанню коефіцієнта сприяють:

збільшення доходу

Підвищення рівня роботи співробітників

Освоєння прогресивних технологій

Раціональне використання ресурсів

Зниження показника оборотності оборотних коштів є передумовою до труднощів в організації. Така ситуація може виникнути при помилкової стратегії ведення бізнесу, зміна масштабів виробництва, падіння попиту на продукцію, зростання боргів підприємства і т. п. Підвищити коефіцієнт можна наступним чином: скорочуючи тривалість виробничих процесів, зміни в сфері продажів, підвищення якості товарів, підвищення конкурентоспроможності.

Можливі причини зниження коефіцієнта оборотності оборотних активів

Показник оборотності може впасти в результаті, наприклад, надмірного накопичення матеріальних цінностей. Такого роду надлишки можна направити на виробництво. Запобігти небажаному наслідок варто переглянувши розрахунково-платіжну систему, впроваджуючи прогресивні методи і технології, прискорюючи документообіг в організації.

Корінь проблеми може міститися і в слабкій працездатності колективу, тоді слід звернути увагу на контроль над технічним станом обладнання, належне виконання локальних норм і т. д. Але в різних сферах бізнесу повинні бути і різні підходи до вирішення питання про не досить високому коефіцієнті оборотності оборотних коштів.

Якщо даний показник знижується з кожним роком, адміністрації підприємства варто терміново переглянути свою економічну політику і принципи, за якими в організації ведуться справи. Ну а підвищення коефіцієнта говорить про те, що бізнес процвітає і ресурси використовуються раціонально.

Роблячи висновок, потрібно сказати, що своєчасне усунення причин падіння коефіцієнта оборотності оборотних активів допоможе уникнути криза або навіть банкрутство організації. Однак не варто забути і про інші важливі показники як: коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт фінансової стабільності та інші.

Читайте також:

Залишіть коментар

Вам необхідно залоґуватися для написання коментарів.