Розрахунок рентабельності підприємства

19.05.2016 - 11:22 | Категорія: Бізнес з нуля

При оцінці економічної ефективності роботи підприємства одним з визначальних показників є рівень його рентабельності. Для проведення більш детального аналізу необхідно зіставити такий значущий показник для підприємства, як прибуток, із засобами, що інвестуються в дане підприємство.

Визначення показників рентабельності підприємства.

ПоказникПри оцінці економічної ефективності роботи підприємства одним з визначальних показників є рівень його рентабельності. Для проведення більш детального аналізу необхідно зіставити такий значущий показник для підприємства, як прибуток, із засобами, що інвестуються в дане підприємство.

Визначення показників рентабельності підприємства.

Показник рентабельності розраховується, як відношення вирученої прибутку до загальної суми витрачених ресурсів і активів, і виражається в процентному еквіваленті. Використання даного показника дозволяє дізнатися відсоток прибутку, який приносять кошти, інвестовані в виробничі фонди. Також рентабельність показує ступінь ефективності використання майнових активів, які складаються з оборотних і основних засобів.

З багатьох чинників, що впливають на показник рентабельності, переважний вплив мають такі фактори, як, вартість активів, обсяг виручки і структура капіталу.

Формула розрахунку рентабельності підприємства.

Формула виглядає наступним чином:

Р = Пр / (ОПАср + ОАср) , де

Р – рентабельність

П – балансовий прибуток за певний період

ОПАср – середня вартість основних виробничих активів за період

ОАср – середня вартість оборотних активів за період

У свою чергу балансова (бухгалтерська) прибуток розраховується шляхом різниці загальної виручки до суми собівартості товару і управлінських і комерційних витрат (Прибуток = виручка – (собівартість товару + управлінські і комерційні витрати)).

Надалі до отриманої величині, також необхідно додати результат від усіх додаткових видів діяльності. Підсумкова величина і буде прибутком, але за вирахуванням податків.

Наступний показник необхідний нам для розрахунку рентабельності – це середня вартість основних виробничих активів. Для її розрахунку необхідно обчислити сумарне значення вартості фондів на початку періоду і вартості фондів на кінець періоду, і отриману суму розділити на 2 ((ОПАн. г + ОПАк. г.) / 2).

Що стосується показника середньої вартості оборотних активів за період, то він розраховується аналогічно попередньому показнику, тобто ((ОАн. г + ОАк. г.) / 2).

Приклад розрахунку показника рентабельності.

Припустимо, що прибуток компанії «А» за 2013 рік склав 300 тис. Руб. Вартість витрачених активів на початок року склала 500 тис. Руб., А на кінець періоду 600 тис. Руб. При цьому вартість оборотних коштів склала 200 тис. Руб. на початок року, і 300 тис. руб. на кінець року.

Використовуючи дані значення і наведену вище формулу легко розрахувати рентабельність компанії «А», яка склала:

Р= 300 / ((500+600)/2 + (200 + 300)/2) = 37,5%

Обчисливши показник рентабельності компанії «А» за 2013 рік ми можемо порівняти його з аналогічним показником рентабельності за минулий період, тобто простежити динаміку. Це дозволить нам більш точно аналізувати ситуацію. Якщо рентабельність за 2013 рік збільшилася в порівнянні з минулим періодом, ми можемо зробити висновок, що ефективність діяльності компанії збільшується, якщо ж показник знизився, значить доцільним буде докласти зусиль для пошуку шляхів підвищення економічної ефективності роботи даної компанії.

Залежно від конкретної економічної ситуації підприємство для збільшення своєї економічної ефективності може використовувати два способи. Перший заснований на збільшенні обсягів реалізації продукції, і як наслідок збільшення прибутку. Другий підхід полягає в зменшенні витрат на здійснення діяльності. Іноді підприємство може використовувати обидва способи одночасно.

Як при створенні, так і в процесі функціонування будь-якого підприємства головними завданнями залишаються принесення прибутку і ефективність роботи. Звідси і випливає важливість показника рентабельності для будь-якого підприємства, завдяки якому можливо оцінити рівень економічної ефективності діяльності підприємства на будь-якому етапі, а також простежити зміну ситуації в динаміці.

Читайте також:

Залишіть коментар

Вам необхідно залоґуватися для написання коментарів.